• Moderný spôsob zušľachtenia natlačeného obrazu, buď na celom hárku – celoplošné lakovanie – alebo na určitej časti obrazu – parciálne lakovanie.
  • Nalakovaná plocha dekoratívnym lesklým lakom v konfrontácii s ostatným matným povrchom vytvára atraktívny a pritom negýčovitý dojem.